product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
ANA pomáhá nadaným a „dvakrát výjimečným“ dětem – nadaným dětem s určitým hendikepem (např. ADHD, poruchami učení, autismem), tj. velmi specifické a ohrožené...
product
Aktivka, z. s. - -
0 podporovatelů
-
product
Alfa Run - Dobročinný běžecký závod, který vznikl proto, aby podpořil ty, kteří již sportovat nemohou.
product
ALKA je příbramská organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.
product
Amazing Discoveries™ se zavazuje odhalovat podvody a mylná učení v oblasti zdraví, náboženství, historie, vědy a médií.
product
Občanské sdružení Andělé bez křídel jsou zapsaným spolkem pomáhající dětem s hendikepem a jejich rodinám.
product
Arkadie poskytuje své služby pro více než 180 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání ve speciální ...
product
Mobilní aplikace "Přehled akcí nejen pro sluchově postižené" chce přinášet na jednom místě informace o všech zapojených organizací, které pracují s lidmi s ...
product
Jsme spolek sdružující vozíčkáře , kteří mají zájem o seberealizaci pomocí sportu zejména atletiky. Naším hlavním cílem je ukázat, že život na vozíku nekončí.
product
Obecně prospěšná společnost Auxilium o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí členské schůze občan.sdruž. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
product
V plzeňské pobočce již 20 let zajišťujeme bezplatnou odbornou psychologickou a právní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.Pomáháme ...
product
Naše obec, stejně jako další obce v tomto regionu Jihomoravského kraje, je velmi bohatá na tradice, které chceme zachovat prostřednictvím folklórního kroužku.