product

Centrum Ententyky, z.s. Heršpice , Heršpice 280 ,

Naše obec, stejně jako další obce v tomto regionu Jihomoravského kraje, je velmi bohatá na tradice. Tyto tradice se však s odchodem té nejstarší generace postupně vytrácejí, cílem projektu je tak podpořit jejich zachování, prostřednictvím folklórního kroužku. Uchovávání bohatých lidových tradic tohoto regionu, má velký přínos nejen pro Jihomoravský kraj, ale pro celou ČR. Cílem projektu je proto podpora vzdělávání především v oblasti kulturní – v oblasti lidových tradic, podpora a uchovávání těchto tradic prostřednictvím té nejmladší generace a podpora umělecké činnosti dětí a mládeže. Dále je cílem projektu budování sounáležitosti místní komunity právě prostřednictvím těchto lidových tradic. Obce, které se nachází v blízkosti Brna, jsou typické tím, že se tam stěhují mladé rodiny, které dojíždí do Brna za prací. Tyto rodiny zde však nemají kořeny ani zázemí širší rodiny. Často se zde pak ocitají v sociální izolaci. Právě prostřednictvím folklórního kroužku, který není omezen věkově ani jinak a je otevřen pro všechny, kteří budou mít zájem se zapojit, bychom chtěli docílit jejího lepšího propojení. Specifickým cílem projektu je potom nákup tradičních kyjovských krojů pro náš folklórní kroužek. Pořízení těchto krojů je finančně velmi náročné a jejich financování z vlastních zdrojů NNO je tedy nemožné. Nákup těchto krojů je pro realizaci projektu nezbytností, jelikož jen velmi málo účastníků projektu disponuje právě kvůli vysoké pořizovací ceně vlastním krojem. Jedná se o nákup 1 dámského a 1 dívčího kroje. Folklórní kroužek se bude v těchto krojích se svým sborem účastnit kulturních akcí v obci a regionu a podílet se na udržování místní hodové tradice.
Více informací na: www.ententyky.eu
Podporuje:
0 podporovatelů
Podpořili jste již:
0.00 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět