product

Arkadie, o.p.s. Teplice , Purkyňova 2004/10

Arkadie poskytuje své služby pro více než 180 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání ve speciální škole, poskytování sociálních služeb, zaměstnávání v chráněných dílnách, pravidelná doprava, aktivity pro volný čas. Snahou je vytvoření takového prostředí, aby člověk s postižením měl možnost se dle svých schopností zapojit do běžného života. Primárně se snažíme osoby se zdravotním postižením umístit na volném trhu práce prostřednictvím našeho programu „Příprava na práci“. Ti lidé, kteří ovšem vzhledem k svému postižením nedosáhnou takových schopností a dovedností pro zaměstnání na volném trhu jsou zaměstnáváni v chráněných dílnách. Právě zaměstnávání v chráněných dílnách Arkadie, o.p.s. je pro více než 100 osob se zdravotním postižením, již téměř dvacet let, možností, jak se začlenit do společnosti, být prospěšný a zažít pocit uplatnění a vlastní důležitosti.
Více informací na: www.arkadie.cz
Podporuje:
1 podporovatelů
Podpořili jste již:
306.23 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět