product
OZ 500 pracuje na výnimočnom diele, ktoré je možné dokončiť len v rokoch 2010 až 2016. Dovoľujem si Vás požiadať o podporu diela 500/PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA a ďalších aktivít, ktoré vyvrcholia v roku 2017 500.výročím…
product
A4 – priestor súčasnej kultúry je multifunkčné, nezávislé a neziskové kultúrne centrum v centre Bratislavy. Zameriavame sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasnej kultúry.
product
ACADEMIA UNIVERSUM je unikátny koncept, s cieľom systematicky rozvíjať rovnako fyzickú, mentálnu a sociálnu stránku človeka prostredníctvom kultúry, športu, umenia a vzdelania. AU sa snaží odbúrať stereotypné predstavy…
product
OZ AKURAD organizuje činnosti na zachovávanie kultúrneho bohatstva Kuneradu a Rajeckej doliny.
product
ALL FOR ART (ATF) je spoločnosť združujúca občanov Slovenskej republiky – umelcov (hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, hercov, fotografov, filmárov, sochárov, umeleckých drevárov, autorov či akékoľvek osoby staršie ako…
product
ars_litera vznikla v roku 2006, odkedy realizuje literárnu cenu Anasoft litera a literárny festival Anasoft litera fest. Anasoft litera je najlepšie ohodnotená slovenská literárna cena za pôvodnú prózu vydanú v…
product
OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej…
product
Organizovane kultúrnych a spoločenských akcii, reklamná a charitatívna činnosť, voľnočasové aktivity.
product
Výtvarné umenie, najmä fotografie a filmu. Systematicky vytvárame podmienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 1
product
Bábkové divadla na Rázcestí je umelecká a kultúrna ustanovizeň, založená v roku 1960. Jej hlavnou činnosťou je tvorba divadelných inscenácií a organizovanie predstavení pre deti všetkých vekových kategórií, mládež a…
product
Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré zachováva historické hodnoty mesta aj organizáciou neziskových kultúrnych podujatí.
product
BRENCU Branč Mlynská zem 501
8 podporovateľov
Organizácia vznikla na podporu zmiešaného zboru Fidelitas z Branca a tiež na činnosť spojenú s odkrývaním minulosti obce.
product
Projekt zameraný na zbližovanie detí a mládeže s odlišným sociálnym zázemím a inakosťou ako takou. Prostredníctvom bubnovania chceme mazať hranice a rozdiely..
product
Obnova delostreleckých kaverien z doby prvej svetovej vojny a ich prezentácia verejnosti.
product
Poslaním zboru je šírenie zborového umenia na súťažiach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí, realizácia vianočných koncertov a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu v Senici,…
product
Cieľom neziskovej organizácie Čerstvé Ovocie je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoslovenskej úrovni v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti. Sme skupina kamarátov, ktorí chcú prezentovať…