product
V roku 2016 sme začali budovať centrum pre výcvik záchranárskych psov v Rohožníku. ..
product
Občianske združenie na záchranu psov plemena bulterier, miniatúrny bulteriér a pre ich krížencov.
product
CCES má vytvorený klub zaoberajúci sa záchranárskou kynológiou. Po absolvovaní kurzu sa psovod môže stať členom klubu. Sme členom IRO . Usporadúvame pre deti ..
product
Cesta za domovom je občianskym združením založeným v roku 2014 s jediným a jednoduchým zámerom – pomoc opusteným, týraným a nechceným zvieratám. Ako skupina...
product
Občianske združenie Dog Azyl sme založili už v roku 2010 ako reakciu na nepriaznivý a stále sa zvyšujúci počet nechcených, týraných a človekom vyhodených psov. Dlhé dva roky sme aktívne hľadali vhodný pozemok, na ktorom…
product
Hlavné činnosti klubu: praktická realizácia canisterapie; propagovanie canisterapie na Slovensku aj v zahraničí, spolupráca s organizáciami podobného zamerania; organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu…
product
OZ Farma života háji a bojuje za práva všetkých zvierat, venuje pozornosť týraniu a zanedbávaniu zvierat každého druhu. Cieľom Farmy života je informovanie spoločnosti o momentálnej situácii ochrany zvierat a prírody v…
product
OZ Horský Ranč je ekologická a enviromentálna organizácia na ochranu prírody a ochranu zvierat pred utrpením, stresom a týraním. Poskytuje azyl pre kone, ...
product
Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu.
product
Praktická a teoretická výučba jazdy na koni spojená so získavaním vedomostí a zručností pri starostlivosti aj o iné zvieratá (ovce, kozy, somáre) a návykmi pre harmóniu medzi ľuďmi a prírodou. Združujeme priateľov a…
product
Základom jazdeckého klubu je práca s deťmi a mládežou od základov, cez rekreačné jazdenie až po úroveň športového jazdenia. V rámci jazdeckej školy ponúkame samostatné lekcie pre širokú verejnosť ako aj jazdecké kurzy…
product
Sme jazdecký klub v ktorom ponúkame jazdenie pre deti, mládež aj dospelých, členstvo v klube, osadanie mladých koní a aj ustajnenie pre kone.
product
Toto združenie vzniklo na pomoc koníkom a ich majiteľom lepšie porozumieť nielen fyzickým potrebám koní, ale aj citovým a duševným. Chceme ukázať deťom možnosti spoločenského využitia koňa ako spoločníka hravou ale i…
product
Košická KZB je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie chovateľov, cvičiteľov vlastníkov a milovníkov psov rôznych plemien, ktorí sa venujú ich výcviku pre záchranu ľudského života. Poslaním KEKZB je za pomoci svojich…
product
KS Nová Baňa funguje už od roku 2003 a už niekoľko rokov sa o psíkov starajú dobrovoľníčky.
product
Naša KS Vranov funguje už od 01.01.2007 pod OZ Spoločnosť vzájomnej pomoci ľudí a psov vo Vranove nad Topľou. Sme dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psíkov v núdzi, pomáhame im a hľadáme nové domovy. Ak sa niektorému zo…