product
Naším cieľom je aj snaha vytvárať vhodné podmienky a podporovať mládež pri športovej aktivite ako základ pre zdravý vývin a zdravý životný štýl. Myslíme si, že
product
Chceli by sme postaviť pre náš mladý futbalový klub i pre ostatných mladých, ktorí navštevujú mládežnícke stredisko Domky Žilina ihrisko s umelou trávou.
product
1. Šachový klub Košice je združenie podporujúce a organizujúce šachový život svojich členov a iných záujemcov. Klubové družstvá pravidelne súťažia v slovenských šachových ligách, klub organizuje pravidelné tréningy,…
product
Klub utvára podmienky pre rozvoj tenisu pre všetky mládežnícke kategórie, spravuje tenisový areál s 11 ihriskami, v zime prevádzkuje pretlakovú halu. ...
product
55.zbor Lišiak Vrútky je skautský zbor vo Vrútkach.
product
ACADEMIA UNIVERSUM je unikátny koncept, s cieľom systematicky rozvíjať rovnako fyzickú, mentálnu a sociálnu stránku človeka prostredníctvom kultúry, športu, umenia a vzdelania. AU sa snaží odbúrať stereotypné predstavy…
product
Alpine Rock je občianske združenie zamerané na horolezectvo a pohyb vo vysokohorskom teréne. Za krátky čas pôsobenia si podmanilo veľa sledovateľov a...
product
Združujeme osoby, ktoré vzhľadom na ich záujem o pravidelné športovanie, zaujíma veteránska atletika.
product
Sme OZ zaoberajúce sa športom zdravotne postihnutých občanov, atletikou na úrovni výkonnostnej a predovšetkým vrcholovej, reprezentačnej. Vedieme najpočetnejšie a najúspešnejšie atletické združenie so 65 zdravotne…
product
Od roku 2013 trénujeme deti baseball. Dôvod bol, naučiť deti niečo nové ako futbal alebo hokej, ale hlavne nám išlo o vytvorenie partie na sídlisku.
product
Zámerom projektu "Príď medzi nás – vyskúšaj si baseball" je zmysluplné využívanie voľného času a skvalitnenie športového vyžitia detí a mládeže v Trnave a okolí
product
Basketbalový klub AŠK Slávia zameraný na dievčenský basketbal .
product
Projekt je určený pre všestranný a súčasne basketbalový telesný rozvoj cca 50 mladých dievčat vo veku od 8 do 17 rokov a cca 20 prváčikov v prípravke.
product
ŠPORT-ZÁBAVA-ÚSMEV-KAMARÁTI Dievčatá aj chlapci sa bavia futbalom, či majú, alebo nemajú talent. Je to projekt plný pohybu, ktorý prebieha na vybraných ZŠ v Žiline a okolí v rámci ŠKD. Projekt je zameraný na deti od 1.…
product
Sme športový klub pre deti, mládež a dospelých. Robíme rekreačné behy, cestné behy aj vrcholovú atletiku. podporujeme slovenských olympionikov a ľudí ...
product
OZ HENKYHO JAZDCI – HENKY Riders buduje v obci Dunajská Lužná BIKE CENTRUM HENKY Riders. Bude sa v ňom nachádzať BMX trať s BMX areálom pre BMX, MTB Dirt park, Pump dráhy pre začiatočníkov a pokročilých, Cyklotrial park…