product

starter, o.z. Bratislava Ševčenkova 902/25

Hlavným cieľom združenia je podpora výchovy a vzdelávania detí, mládeže, ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a ľudí so zdravotným postihnutím. Občianske združenie bude takto pomáhať všetkým skupinám osôb, a to bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti a náboženského vyznania. Svojimi aktivitami bude OZ pomáhať spomenutým osobám pri rozvoji a osobnom raste, a to prostredníctvom moderných spôsobov, technológií a pomôcok.
Viac informácií na: https://www.starteroz.sk
Podporuje:
5 podporovateľov
Podporili ste už:
71.19 €
Zaradené v kategórii
Späť