product

OZ Chováme doma - Čierne Čierne Čierne 305

Podporujeme chov hospodárskych zvierat. Propagujeme tradičné poľnohospodárstvo. Uchovávame zvyky a tradície našich predkov. Budujeme pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. Naše združenie uskutočňuje v uvedených oblastiach vzdelávacie, propagačné, informačné a konzultačné činnosti. V tomto období rozbiehame nový projekt – Náučný gazdovský dvor. Vyrastie na Kysuciach, v obci Svrčinovec v okrese Čadca. Táto malá farma bude slúžiť na propagáciu chovu hospodárskych zvierat a najmä na vzdelávanie detí v tejto oblasti. Aby deti vedeli, že kravy nie sú fialové a rozoznali hus od kačky. V areáli budú môcť návštevníci celú sezónu vidieť hospodárske zvieratá, dozvedia sa o nich praktické i zaujímavé informácie. Môžu si vyskúšať kŕmenie, zber vajíčok, či iné aktivity spojené s chovom. Na realizáciu projektu momentálne hľadáme finančné zdroje, potrebné na pokrytie nákladov na nákup materiálu na stavbu prístreškov, ustajnenia zvierat, chodníkov, oplotenia, nákup nádob na kŕmenie a napájanie, či výrobu informačných tabúľ o zvieratách. Väčšinu prác chceme realizovať za pomoci dobrovoľníkov. Každá pomoc je preto vítaná. Brány Náučného gazdovského dvora by sa mali otvoriť na prelome jari a leta budúceho roka.
Viac informácií na: http://www.chovamedoma.sk/
Podporuje:
16 podporovateľov
Podporili ste už:
102.84 €
Zaradené v kategórii
Späť