product

Linka detskej istoty, n.o. Bratislava Kollárovo námestie 2950/20, 811 06 Bratislava

Poslaním Linky detskej istoty, n.o. je chrániť práva dieťaťa, či už pomocou dištančného, telefonického a chatového poradenstva, alebo projektu CVRZ CESTA, kde pracujeme s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia a projektu Asistovaných kontaktov, kde napomáhame k znovuobnoveniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi v krízových situáciách rozvodu.
Viac informácií na: http://www.ldi.sk/
Podporuje:
18 podporovateľov
Podporili ste už:
190.83 €
Zaradené v kategórii
Späť