product

Čerstvé Ovocie, n.o. Bratislava Hviezdoslavovo nám. 9

Cieľom neziskovej organizácie Čerstvé Ovocie je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoslovenskej úrovni v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti. Sme skupina kamarátov, ktorí chcú prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou motiváciou je ponúkať možnosti pre realizáciu všetkých kreatívnych občanov, aby kultúrnym a umeleckým prejavom prispeli k zatraktívneniu miesta, v ktorom žijú. Našou inšpiráciou je myšlienka kreatívneho priemyslu fungujúceho po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti.
Viac informácií na: http://cerstveovocie.sk/
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť