product

OZ FS Čerhovčan Bardejov Mičkova 3993

Folklórny súbor Čerhovčan začal písať svoju históriu už v roku 1963 ako súbor Partizán neskôr Šariš a nakoniec prijal názov Čerhovčan. Počas svojho pôsobenia sa súbor predstavil na významných folklórnych festivaloch ako je Detva, Východná, Strážnica, Svidník, Raslavice.V o­semdesiatych rokoch Čerhovčan získal B kategóriu a vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 2004 ukončil FS Čerhovčan svoju činnosť. Na účinkovanie si pamätá hlavne staršie generáciu okresu Bardejov. V roku 2015 FS ČERHOVČAN Bardejov obnovil svoju činnosť a pracuje ako Občianske združenie. Členmi kolektívu sú prevažne študenti stredných a vysokých škôl, s cieľom prezentovať v javiskovej forme ľudové umenie, čo najbližšie k jeho autentickej podobe. Folklórny súbor úspešne uchováva, sprístupňuje a rozvíjania vzťah mladých ľudí k tradičnej ľudovej kultúre, spracováva zvykoslovie, piesne a tance z Horného Šariša (Raslavice, Hrabské) na základe vlastných výskumov. Túto výskumnú činnosť chce rozvíjať ďalej.
Viac informácií na: http://cerhovcanbj.sk
Podporuje:
29 podporovateľov
Podporili ste už:
260.40 €
Zaradené v kategórii
Späť