product

PODAJ ĎALEJ Prešov Lesná 42

Základným cieľom občianskeho združenie Podaj ďalej v rámci projektu PODAJ ĎALEJ PREŠOV je vytvorenie efektívneho a dlhodobo udržateľného modelu pomoci jednotlivcom, rodinám, domovom, sociálnym centrám či ústavom. Projekt je „živý a otvorený“ , pomáha spájať ľudí, ktorí chcú dobrovoľne a nezištne pomôcť ľuďom v núdzi. Oslovením širokej verejnosti s poukázaním na potrebu podať pomocnú ruku a zároveň neplytvať materiálnymi statkami združenie 1/ vyhľadáva, overuje a dlhodobo udržiava kontakt s jednotlivcami v núdzi, 2/ pripravuje adresný plán pomoci, 3/ osloví verejnosť, propagačne zabezpečí informovanosť a 4/ zrealizuje presne cielený plán pomoci.
Viac informácií na: www.ozpodajdalej.sk
Podporuje:
15 podporovateľov
Podporili ste už:
63.13 €
Zaradené v kategórii
Späť