product

TREE - klub mladých o.z. Liptovská Teplá Liptovská Teplá

Občianske združenie TREE – klub mladých vzniklo v októbri 2014 a naším cieľom je: organizovať a podporovať vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné a športové akcie pre deti a mládež; podporovať umeleckú a športovú činnosť, rozvíjať záujmy detí a tvorivé dielne (workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubu a iné); napomáhať k spoločenskej integrácii a zvyšovaniu miery samostatnosti detí a mládež a iné; podnecovať mladých k vykonávaniu všeobecne prospešných aktivít
Podporuje:
15 podporovateľov
Podporili ste už:
198.26 €
Zaradené v kategórii
Späť