product

OZ Naša Nižná Šebastová Prešov Včelárska 23

Podpora a rozvíjanie športovej, kultúrnej činnosti, skrášľovanie a rozvoj KÚ Nižná Šebastová, vydávanie publikácií, tlačovín a propagačných materiálov, organizovanie kultúrnych, športových benefičných akcií. Vytvoriť nové športové – futbalové ihrisko a z Panskej záhrady vytvoriť kultúrny stánok s celodenným využitím pre všetky vekové kategórie. OZ vzniklo za účelom osamostatnenia sa od mesta Prešov aby Nižná Šebastová bola samostatnou obcou so samostatným rozpočtom a hospodárením.
Viac informácií na: www.nasaniznasebastova.sk
Podporuje:
26 podporovateľov
Podporili ste už:
250.43 €
Zaradené v kategórii
Späť