product

Život je pes o.z. Rožňava Páterova 14

OZ vzniklo v decembri 2010 na pomoc opusteným a týraným zvieratkám v Rožňave a snaží sa o zriadenie útulku. September 2012 – práve sa rozbieha prevádzka mestskej KS. Po septembri 2013, po dohode s mestom Rožňava – útulok funguje v 5 kotercoch s obmedzeným počtom psíkov. Kapacita dočasných opatier je v našom meste a okolí žiaľ veľmi obmedzená. Z finančných príspevkov darcov sú aktuálne hradené náklady na vet. starostlivosť, kŕmenie, prevozy zvieratiek, materiál na úpravu, opravu kotercov, búd a pod.
Podporuje:
105 podporovateľov
Podporili ste už:
452.77 €
Zaradené v kategórii
Späť