product

OZ Franza Lehára Komárno Strážna 2

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami: realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie kultúrnych hodnôt, formovanie čitateľského vedomia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, s osobitným zameraním na tvorbu a život komárňanského rodáka, svetoznámeho operetného skladateľa, možno povedať prvého skutočného Európana, Franza Lehára.
Viac informácií na: http://www.fr-lehar.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť