product

VEČANIA - Šaľa - Dózsova 5

Usporadúvame koncerty zapájaním profesionálnych i neprofesionálnych umelcov a členov združenia, organizujeme poznávacie zájazdy pre členov aj nečlenov združenia. Aktívne sa podieľame na budovaní a rozvoji kultúrneho umenia, modernej a cirkevnej hudby, spolupracuje s domácimi a radi by sme aj zo zahraničnými partnermi pri organizácii a zapájaní sa do medzinárodných podujatí, koncertov, festivalov a podobne.
Viac informácií na: www.veca.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
11.14 €
Zaradené v kategórii
Späť