product

Zaostri na rodinu Banská Bystrica Starohorská 68

Vyzdvihujeme hodnotu rodiny a podporujeme rodiny v tom, aby túto hodnotu sami nachádzali a posilňovali. Hľadáme spôsoby a možnosti ako sa môže rozvíjať každý člen rodiny. Vytvárame nové knihy pre chlapcov. Publikujeme odborné texty pre rodičov doplnené o príklady zo života. Realizujeme projekty OTCOVIA A SYNOVIA (www.otcasy.sk), Otcovia a dcéry, Advent s rodinou, Preklady a publikovanie biblických komentárov (www.duchovnecvicenia.sk), Rozbory moderných rozprávok a iné.
Viac informácií na: www.zaostri.sk
Podporuje:
40 podporovateľov
Podporili ste už:
196.54 €
Zaradené v kategórii
Späť