product

OZ Strážni anjeli Žiar nad Hronom Partizánska ulica

Od 1. septembra 2007 je v meste Žiar nad Hronom v prevádzke útulok a karanténna stanica pre psov, ktorého zriadenie financovalo mesto v celkovej výške vyše 1 000 000.- Sk (33 193,92 €). Jeho zriaďovateľom je Mesto Žiar nad Hronom, prevádzkovateľom útulku a karanténnej stanice (ďalej len útulok) je mestská polícia. Mestský útulok je určený pre túlavých, odchytených alebo nájdených psov na území nášho mesta a v časti Šášovské Podhradie, ktorých držiteľ nie je známy. Takýto pes bude v útulku dočasne umiestnený, kým sa neprihlási alebo nezistí jeho majiteľ.
Podporuje:
111 podporovateľov
Podporili ste už:
285.41 €
Zaradené v kategórii
Späť