product

Ateliér Fantázie Bratislava -

ATELIÉR FANTÁZIE je občianske združenie, ktoré od roku 2009 vyvíja aktivity v oblasti výtvarného umenia, najmä fotografie a filmu. Systematicky vytvárame podmienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 18 rokov. Výsledkom je zmysluplné využívanie voľného času a formovanie osobnosti detí v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Našimi aktivitami sú pravidelné stretnutia, víkendové workshopy – Foto Campy, letné fotografické sústredenia – tábory, fotosúťaže a výstavy fotografii. zmluva: áno
Viac informácií na: www.atelierfantazie.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
5.48 €
Zaradené v kategórii
Späť