product

EUROCANIS - kynologický klub Slovensko Humenné Jasenovská 41

Hlavné činnosti klubu: praktická realizácia canisterapie; propagovanie canisterapie na Slovensku aj v zahraničí, spolupráca s organizáciami podobného zamerania; organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Inštruktor pre oblasť canisterapie; výcvik psov pre členov klubu; osvetová činnosť v materských, základných a stredných školách, s cieľom pozitívne formovať vedomie detí a mládeže v oblasti prístupu k psom (zvieratám), úcty k prírode, ako aj postihnutým ľuďom.
Viac informácií na: http://eurocanis.szm.com/
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť