product

Slovenský Skauting, 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce Školská

Ako občianske združenie pôsobíme už od roku 1990, kedy sa sestry Monika, Cilka a brat Vinco odhodlali k založeniu skautského zboru v našej obci Výčapy – Opatovce. Počas viac ako 27 rokov sme rástli a vyvíjali sa. Svedčí o tom aj fakt, že dnes k nám privádzajú svoje ratolesti rodičia, ktorí výčapský skauting okúsili už pri jeho vzniku. V súčasnosti sme všetci združení v štyroch oddieloch vo viac ako desiatich družinách. Všetci starší členovia nášho zboru dobrovoľne venujú svoj čas, chuť a energiu výchove detí, neformálnemu vzdelávaniu a tvorbe voľno časových aktivít. Všetko v súlade so základnými skautskými princípmi, poslaním a výchovnou metódou. Tým sa líšime od klasických voľno časových organizácií. Medzi tri hlavné princípy, ktoré zakoreňujeme v práci s deťmi patrí: vzťah k sebe (osobný rast, sebarealizácia), vzťah k druhým (priateľstvo, tolerancia, vzťah k prírode), vzťah k duchovnému svetu (vzťah k Bohu, viera vo vyššie dobro). Naším cieľom je vychovať z detí zodpovedných a čestných ľudí, ktorí nielenže veria vo vlastné schopnosti, ale vedia ich aj využiť pre všeobecne – prospešnú vec. V neposlednom rade sa snažíme spájať deti s prírodou a to predovšetkým na skautských táboroch, kde si deti osvoja ako sa správať v prírode a ako obetovať komfort a pohodlie pre chvíle plné reálneho dobrodružstva. A čo to vlastne ten skauting je? Július Satinský opísal skauting takto: „Je to rozumný, nenásilný návrat k prírode v praxi. Lebo dospeláci vždy len teoretizovali, ale väčšinou sa cítili lepšie v laboratóriách, pri písacích stoloch. Skauting ma naučil pochopiť, že najväčšia rozkoš je spať s batohom pod hlavou za mesačnej noci pod širákom… Ale hlavne sa mi páči, že skauti majú vždy hlavy vo hviezdach a nohy pevne na zemi.“ Jednou z nenahraditeľných súčastí programu je každoročný letný skautský tábor,ktorý spája všetky dôležité aspekty nášho fungovania. Žiaľ, minulý rok náš tábor postihla veterná smršť, ktorá zničila väčšinu táborového vybavenia.Našťastie všetky škody boli len materiálne, a to hlavne vďaka zodpovednému organizačnému tímu, pomoci obce Dubové a záchranných zložiek, sa to obišlo bez vážnych zranení. Práve preto, tento rok spájame sily a snažíme sa získať finančnú alebo materiálnu pomoc od ľudí, ktorým na výchove našich detí záleží. S pomocou získaných prostriedkov budeme schopní zabezpečiť potrebné táborové vybavenie nevyhnutné na realizáciu nášho vlastného letného skautského tábora, ako sú tee-pee stany, postele, poľnákuchyňa, kuchynské vybavenie a mnoho ďalšieho. Chceme, aby sme aj toto leto mohli našim deťom pripraviť dva týždne dobrodružstva v prírode. Chceme vytvoriť pre deti a dospievajúcich bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať, zlepšovať, učiť novým veciam a zdokonaľovať sa v tom,v čom sú dobrí. Vytvoriť prostredie a spoločenstvo, v ktorom sú prijímaní všetci bez rozdielu.
Viac informácií na: http://www.26zbor.sk/
Podporuje:
4 podporovateľov
Podporili ste už:
43.13 €
Zaradené v kategórii
Späť