product

Útulok UVP Košice - Košice Oštepova 3

Naše občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vzniklo v roku 2001 v Košiciach vďaka zanieteným dobrovoľníkom. Cieľom OZ UVP bolo vybudovanie útulku pre nechcené zvieratká v Košiciach, pretože v tom čase neexistoval žiaden útulok na východe Slovenska, organizovanie pravidelných výcvikov a podujatí pre verejnosť, canisterapie a osveta hlavne medzi deťmi a mládežou. Začiatky boli ťažké.. Počas prvých štyroch rokov sme mali k dispozícii menší priestor, kde sme mohli v provizórnych podmienkach prichýliť a pomáhať niekoľkým psíkom z ulice. Aj keď členovia OZ UVP intenzívne hľadali pozemok vhodný na výstavbu útulku, podarilo sa to až v roku 2005, kedy za symbolickú korunu sme získali do prenájmu od mesta Košice pozemok medzi Haniskou a Ludvíkovým dvorom. Pozemky boli husto zarastené krovím bez inžinierskych sietí. Nasledovali mesiace práce dobrovoľníkov, klčovanie krovín, úprava terénu, betónovanie tyčí na oplotenie, výstavba kotercov, búd a samozrejme permanentné zháňanie finančných prostriedkov. Postupne sme začali sťahovať prvých štvornohých podnájomníkov do priestorov útulku. Začínali sme s pätnástimi psíkmi, no rýchlo pribúdali ďalší z ulice, taktiež aj mačičky. V súčasnosti sa v útulku nachádza približne okolo 200 útulkáčov… Od roku 2015 sa v našom útulku permanentne nachádza okolo 200 psíkov, ďalších približne 50 psíkov a mačičiek máme v dočasných opaterách. Útulkáčom zabezpečujeme komplexnú veterinárnu starostlivosť, odčervenie, vakcínovanie, čipovanie, kastrovanie i náročné vyšetrenia a operácie. Každým rokom sa snažíme hlavne z príjmov z 2% z dane zlepšovať podmienky pre našich útulkáčov, skvalitniť im životné podmienky počas pobytu v útulku. Pri rastúcom počte psíkov a mačičiek sa nám zvyšujú aj výdavky na veterinách, preto sme vďační za každý príspevok. Finančné prostriedky z Givenio grantu a darov použijeme na úhradu veterinárnych nákladov.
Viac informácií na: http://uvplp.sk/
Podporuje:
475 podporovateľov
Podporili ste už:
1,809.53 €
Zaradené v kategórii
Späť