product

Fórum života o.z. Bratislava Heydukova 14

Chránime tých, ktorí to sami nedokážu. Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia až po smrť. Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznym, chorým a slabým. Naše najznámejšie projekty sú Sviečka za nenarodené deti, Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Poradňa Femina, Deň počatého dieťaťa, Spravodajca, Koncerty, Prednášky na školách, Informačné stánky na festivaloch, Advokácia, Pomníky za nenarodené deti.
Viac informácií na: www.forumzivota.sk
Podporuje:
29 podporovateľov
Podporili ste už:
332.36 €
Zaradené v kategórii
Späť