product

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie Bratislava Na Riviére 7/a

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Naším hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu – najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V našej činnosti vychádzame z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.
Viac informácií na: www.broz.sk
Podporuje:
4 podporovateľov
Podporili ste už:
39.70 €
Zaradené v kategórii
Späť