product

3lobit, o.z. Bratislava Vlčkova 18

Pomáhame ľuďom so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. U detí sa sústredíme zvlášť na rozvoj zmyslového vnímania a zmyslových skúseností, ktoré hrajú základnú rolu v ich rozvoji a poznávaní.
Viac informácií na: http://www.3lobit.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
21.91 €
Zaradené v kategórii
Späť