product

Klub Detskej Nádeje Bratislava Sasinkova 4, P.O.BOX 284

Klub Detskej Nádeje je OZ, ktoré sa od roku 1998 snaží skvalitniť život deťom hospitalizovaným na jednotlivých oddeleniach DFNsP Kramáre, od septembra 2014 na oddelení pediatrie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove a od januára 2015 aj na oddelení pediatrie Fakultnej nemocnice v Trnave. Medzi naše hlavné aktivity patria návštevy detí na oddeleniach, hravé popoludnia a kreatívne dielne v nemocnici, návštevy detí Mikulášom, organizovanie letných a zimných táborov a iných víkendových akcií pre deti s kardiologickými a onkologickými ochoreniami, organizovanie benefičných koncertov pre členov a všetkých našich sympatizantov…
Viac informácií na: www.kdn.sk
Podporuje:
6 podporovateľov
Podporili ste už:
43.73 €
Zaradené v kategórii
Späť