product
Seznamte se s rodinnou organizací Splněné dětské přání. Už od roku 2012 plníme handicapovaným dětem jejich přání, ať jsou jakkoli neuvěřitelná.
product
Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností.
product
Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru Prachatic poskytuje již 13-tým rokem specializovanou paliativní péči ..
product
Účelem našeho spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním při ...
product
Náš hospic má poslaní pomáhat lidem v nejtěžších chvílích, když opouští tento svět. Cílem naší péče je pomáhat lidem v době těžké nemoce, být doma ...
product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
DORADO z.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provádění celostní rehabilitace pomocí koně a animoterapie pro děti i dospělé klienty s různým...
product
Sociálně terapeutická dílna pomáhá lidem po poškození mozku v návratu do běžného života. Díky Vaší podpoře získá člověk s těžkým zdravotním postižením asistenta
product
Zdravotní klaun je nezisková organizace, která po celé České republice přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším ...
product
Nabízíme pomoc a podporu rodinám s dvojčaty a vícerčaty v krizi (materiální, finanční, psychologickou, sociální apod.)
product
ParaCENTRUM Fenix pomáhá již od roku 2014 lidem po úrazu míchy- tedy především vozíčkářům-být co nejvíce samostatní a žít co možná nejvíce podle svých představ
product
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České ...
product
Jak zachránit život miminku.Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. První pomoci pro veřejnost se soustavně věnujeme, pořádáme..
product
Naše organizace se věnuje více jak 25 let práci s rodinami, do kterých se narodí děti se sluchovým postižením. Našim cílem je, aby ze sluchově postižených dětí
product
Nadační fond je zřízen za účelem podpory vážně nemocných dětí, které se narodily se vzácným neuromuskulárním onemocněním Spinální muskulární atrofii (SMA)