product
Seznamte se s rodinnou organizací Splněné dětské přání. Už od roku 2012 plníme handicapovaným dětem jejich přání, ať jsou jakkoli neuvěřitelná.
product
Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností.
product
Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru Prachatic poskytuje již 13-tým rokem specializovanou paliativní péči ..
product
Účelem našeho spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním při ...
product
DORADO z.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provádění celostní rehabilitace pomocí koně a animoterapie pro děti i dospělé klienty s různým...
product
Náš hospic má poslaní pomáhat lidem v nejtěžších chvílích, když opouští tento svět. Cílem naší péče je pomáhat lidem v době těžké nemoce, být doma ...
product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
Sociálně terapeutická dílna pomáhá lidem po poškození mozku v návratu do běžného života. Díky Vaší podpoře získá člověk s těžkým zdravotním postižením asistenta
product
Zdravotní klaun je nezisková organizace, která po celé České republice přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším ...
product
Nabízíme pomoc a podporu rodinám s dvojčaty a vícerčaty v krizi (materiální, finanční, psychologickou, sociální apod.)
product
Zasazujeme se o vznik Konceptu ABA třídy v Olomouci
product
ParaCENTRUM Fenix pomáhá již od roku 2014 lidem po úrazu míchy- tedy především vozíčkářům-být co nejvíce samostatní a žít co možná nejvíce podle svých představ
product
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České ...
product
Naše organizace se věnuje více jak 25 let práci s rodinami, do kterých se narodí děti se sluchovým postižením. Našim cílem je, aby ze sluchově postižených dětí
product
Jak zachránit život miminku.Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. První pomoci pro veřejnost se soustavně věnujeme, pořádáme..