product
Seznamte se s rodinnou organizací Splněné dětské přání. Už od roku 2012 plníme handicapovaným dětem jejich přání, ať jsou jakkoli neuvěřitelná.
product
Nabízíme pomoc a podporu rodinám s dvojčaty a vícerčaty v krizi (materiální, finanční, psychologickou, sociální apod.)
product
Posilovací a strečingové aktivity na základě tanečně-terapeutických technik
product
Obecně prospěšná společnost Auxilium o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí členské schůze občan.sdruž. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
product
Nadační fond je zřízen za účelem podpory vážně nemocných dětí, které se narodily se vzácným neuromuskulárním onemocněním Spinální muskulární atrofii (SMA)
product
Nadační fond Cesta proti se snaží plnit přání a sny handicapovaným, především handicapovaným dětem. Snaží se pomoci charitativní sportovně/zábavnou akcí, ...
product
Byla jednou jedna holčička, jménem Kačenka. Ve třetím měsíci jejího života byla lékaři diagnostikována nevyléčitelná nemoc SMA 1 (Spinální muskulární atrofie).
product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
Psí srdce je zapsaný spolek věnující se canisterapii.
product
Mobilní aplikace "Přehled akcí nejen pro sluchově postižené" chce přinášet na jednom místě informace o všech zapojených organizací, které pracují s lidmi s ...
product
Pomáháme nemocným dětem, rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, dětem v nouzi. Pořádáme volnočasové aktivity..
product
Pas z.s. je nezisková organizace. Pomáhá rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, ADHD, Aspergerovým syndromem.
product
Rádi bychom vybudovali vlastní terapeutické centrum v Praze pro psychologickou i fyzioterapeutickou pomoc + video studio, pro natáčení osvětových rozhovorů a...
product
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České ...
product
ALKA je příbramská organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.
product
Nadační fond Pečovatel pomáhá zdravotně znevýhodněným lidem a seniorům zaplatit osobní asistenční péči.
product
Zdravotní klaun je nezisková organizace, která po celé České republice přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším ...
product
PÉČE OBYVATEL O ZAHRADU U CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ POMÁHÁ JEJICH DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ Projekt je zaměřen na podporu lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v nově ...
product
Whisper Magical Children Hospital je dětská nemocnice v Ugandě, kterou založila češka - Veronika Cejpková.
product
Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru Prachatic poskytuje již 13-tým rokem specializovanou paliativní péči ..
product
Jsme nově vzniklý spolek věnující se animoterapii.Hlavním účelem spolku je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob zejména prostřednictvím hiporehabilitace
product
Arkadie poskytuje své služby pro více než 180 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání ve speciální ...