product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
ALKA je příbramská organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.
product
Občanské sdružení Andělé bez křídel jsou zapsaným spolkem pomáhající dětem s hendikepem a jejich rodinám.
product
Arkadie poskytuje své služby pro více než 180 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání ve speciální ...
product
Mobilní aplikace "Přehled akcí nejen pro sluchově postižené" chce přinášet na jednom místě informace o všech zapojených organizací, které pracují s lidmi s ...
product
Obecně prospěšná společnost Auxilium o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí členské schůze občan.sdruž. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
product
V plzeňské pobočce již 20 let zajišťujeme bezplatnou odbornou psychologickou a právní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.Pomáháme ...
product
Centrum Kosatec je Integrační centrum v samém srdci Pardubic. Provozuje ho Česká abilympijská asociace, z.s. Jeho posláním je bořit hranice a bariéry mezi...
product
Naše organizace se věnuje více jak 25 let práci s rodinami, do kterých se narodí děti se sluchovým postižením. Našim cílem je, aby ze sluchově postižených dětí
product
Charita dětem z.s. je human. organizace, která pomáhá zdrav. hendikepovaným dětem v rodinách, onkolog. dětem a vyhledává talentované děti v dětských domovech
product
Jsme denním stacionářem poskytujícím služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, v současné době procházíme procesem úpravy celé služby pro potřeby ...
product
Sociálně terapeutická dílna pomáhá lidem po poškození mozku v návratu do běžného života. Díky Vaší podpoře získá člověk s těžkým zdravotním postižením asistenta
product
Domov pro mne, z.s. je nestátní nezisková organizace s více než dvacetiletou tradicí, která již od roku 1996 zajišťuje komplexní služby péče a osobní asistence
product
DORADO z.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provádění celostní rehabilitace pomocí koně a animoterapie pro děti i dospělé klienty s různým...
product
PÉČE OBYVATEL O ZAHRADU U CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ POMÁHÁ JEJICH DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ Projekt je zaměřen na podporu lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v nově ...