product
Projekt Sum­merJ­ob je tý­den tr­va­jí­cí dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Prv­ní tři roky jsme pů­so­bi­li ...
product
Jsme studentský klub dobrovolníků a skrze integraci zahraničních studentů pomáháme vytvářet mezinárodní komunitu na ČVUT.
product
Seznamte se s rodinnou organizací Splněné dětské přání. Už od roku 2012 plníme handicapovaným dětem jejich přání, ať jsou jakkoli neuvěřitelná.
product
Projekt Zahrádka pro ZDVOP Robinson - zařízení pro děti v tísni.
product
Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti.
product
Jsme skupina kamarádů pořádajících jako nezisková organizace akce pro děti s hlavním zaměřením na letní tábor.
product
Spolek Otevřmysl byl založen na podporu dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Kojetice - detašované pracovniště v Třebíči...
product
Amazing Discoveries™ se zavazuje odhalovat podvody a mylná učení v oblasti zdraví, náboženství, historie, vědy a médií.
product
Skautský institut v Brně připravuje každý měsíc více než dvacítku akcí zaměřených na osobní rozvoj jednotlivce, aktivní občanství a roli mladých lidí ve ...
product
Provozujeme Lesní mateřskou školku Bažinka, pořádáme příměstské tábory a programy pro rodiče s dětmi v přírodě. Podporujeme úzký kontakt dětí s přírodou.
product
Provozujeme tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, které jsou tréninkovým pracovištěm pro lidi s mentálním postižením.
product
Jsme nezisková organizace, která by chtěla nakoupit potřebné pomůcky seniorům v domovech pro seniory a tím jim dopřát důstojné a kvalitní prožití podzimu života
product
Děti z lesního klubu Na Větvi potřebují altánek. Využijí ho na stolování, tvoření i uschování věcí.
product
Pro děti ze školkové a školní party našeho lesního klubu bychom rádi vybavili řemeslnou dílnu.
product
Bátor Tábor (Tábor Odvahy) je středoevropské centrum zážitkové terapie pro onkologicky nemocné děti.
product
Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru Prachatic poskytuje již 13-tým rokem specializovanou paliativní péči ..
product
Alfa Run - Dobročinný běžecký závod, který vznikl proto, aby podpořil ty, kteří již sportovat nemohou.
product
Junák - český skaut se stará o všestranný rozvoj dětí a mládeže od 5 do 26 let. Chceme vytvořit sociální fond, který bude využit na částečnou úhradu poplatků ..
product
Lesní školka Lišákovo doupě je projekt spolku VeseLESem, z.s. Děti v přírodě najdou vše, co potřebují pro svůj zdárný psychomotorický vývoj.
product
Vrtáme studny na pitnou vodou v místech, kde je její nedostatek - se zaměřením na oblast africké Guinei. Chceme zlepšit sociální prostředí obyvatel a pomoct při prevenci před častými onemocněními a epidemiemi…
product
V letošním roce chceme zakoupit nové herní a výukové prvky do našich lesních školek.