product
Jsme základní škola a mateřská škola montessori a finance bychom použili na vybudování enviromentálního koutku pro děti od 2 do 6 let.
product
Aurisong, z.s. - je mezinárodní neziskový projekt otevřen všem, kdo chtějí spolusdílet myšlenky postavené na lásce, ekologii, frekvenci, světle, architektuře,... vše pro dobro lidstva i planety.
product
Speciální základní a mateřská škola
product
V našem Déčku nabízíme rozvoj zájmu ve volném čase. Jednu částí je i přírodovědné oddělení, kde nabízíme chovatelské kroužky. Stěžejní částí našeho projektu...
product
Pořadatel příměstských táborů se sportovní, tvůrčí a vzdělávací tématikou. Příměstský tábor je zaměřen na propagaci sportu a zdravého životního stylu dětí.
product
Dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola
product
Dětský domov, základní škola, Školní jídelna a Školní družina
product
Dětský lesní klub V mechu a kapradí je lesní školka, kterou provozuji s manželeme již 6 let. Celý projekt vznikl pro naše děti a děti rodičů, kteří podobný ...
product
Rádi bychom do naší minifarmičky pořídily křepelky, rozšířily stávající vybavení a zvětšili výběh.
product
Krůčky pro handicapované děti. Zájmový kroužek Krůčky pro handicapované děti vykonává svou činnost v Domě dětí a mládeže v Děčíně, který kroužku půjčuje své...
product
EDUCAnet-gymn., SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o. - škola, která integruje žáky s autismem
product
Ekocentrum Loutí je nově vzniklé vzdělávací středisko pro děti a dospělé, kde předáváme lidem pomocí výukových programů vědomosti dávno zapomenuté (tradice a ..
product
Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Činnosti organizace zahrnují provoz ZOO a botanické zahrady, záchrannou stanici nebo ...