product
Hlavní cíl Nadačního fondu je vrátit do správy vody v ČR priority lidí - řešit sucho, garance práva lidí na vodu v ústavě, čistá voda za spravedlivou cenu
product
Projekt Sum­merJ­ob je tý­den tr­va­jí­cí dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Prv­ní tři roky jsme pů­so­bi­li ...
product
Jsme studentský klub dobrovolníků a skrze integraci zahraničních studentů pomáháme vytvářet mezinárodní komunitu na ČVUT.
product
Projekt Zahrádka pro ZDVOP Robinson - zařízení pro děti v tísni.
product
Psí detektiv je organizace, která jako jediná v Evropě pomáhá lidem s pátráním po ztracených zvířecích mazlíčcích na profesionální úrovni. Na telefonu jsme...
product
Jsme skupina kamarádů pořádajících jako nezisková organizace akce pro děti s hlavním zaměřením na letní tábor.
product
Skautský institut v Brně připravuje každý měsíc více než dvacítku akcí zaměřených na osobní rozvoj jednotlivce, aktivní občanství a roli mladých lidí ve ...
product
Pomocí pohádkových příběhů připomínáme dětem i dospělým, jak moc je třeba chránit přírodu, lásku, přátelství a člověka jako jednotlivce. Všichni si na konci našich pohádek uvědomí, že "řetěz je jen tak silný, jak jeho…
product
Záchranná brigáda kynologů Praha (ZBKP) je neziskovou organizací zaměřenou na výcvik a aktivní využití záchranných psů. V rámci své hlavní činnosti provádíme...
product
Provozujeme tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, které jsou tréninkovým pracovištěm pro lidi s mentálním postižením.
product
Jsme nezisková organizace, která by chtěla nakoupit potřebné pomůcky seniorům v domovech pro seniory a tím jim dopřát důstojné a kvalitní prožití podzimu života
product
Jsme spolek, který chce pro rodiny s dětmi v malé slovácké vesničce vytvořit příjemný kulturně vzdělávací prostor.
product
Bátor Tábor (Tábor Odvahy) je středoevropské centrum zážitkové terapie pro onkologicky nemocné děti.
product
Junák - český skaut se stará o všestranný rozvoj dětí a mládeže od 5 do 26 let. Chceme vytvořit sociální fond, který bude využit na částečnou úhradu poplatků ..
product
Jsme spolek pro podporu inovativního, zejména svobodného vzdělávání a rádi bychom vybavili prostory pro naši komunitní svobodnou školu :-)
product
Vrtáme studny na pitnou vodou v místech, kde je její nedostatek - se zaměřením na oblast africké Guinei. Chceme zlepšit sociální prostředí obyvatel a pomoct při prevenci před častými onemocněními a epidemiemi…
product
Účelem našeho spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním při ...
product
Cílem spolku artschool.cz je dostupné vzdělávání veřejnosti v oborech výtvarného umění, architektury a designu při respektování životního prostředí.
product
Dobrovolnické centrum 67 propojuje dobrovolníky s neziskovými organizacemi, které je potřebují. Informujeme o dobrovolnických možnostech v Brně, ČR i ve světě.
product
Aurisong, z.s. - je mezinárodní neziskový projekt otevřen všem, kdo chtějí spolusdílet myšlenky postavené na lásce, ekologii, frekvenci, světle, architektuře,... vše pro dobro lidstva i planety.
product
Chceme uspořádat tradiční ples členů našeho klubu pro osoby s postižením ve společenském centru Sýpka v Brně.Téma plesu budou "historické osoby" a půjde tudíž..
product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
Od léta 2017 nabízíme skupině dětí a jejich rodičům alternativní způsob vzdělávání, a to celodenní a celoroční pobyt v lesní školce vMaliní.