product
Od roku 2010 organizujeme terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem včetně zdravých sourozenců. Pro rodiče těchto dětí pořádáme Rodičovské skupiny, ...
product
ANA pomáhá nadaným a „dvakrát výjimečným“ dětem – nadaným dětem s určitým hendikepem (např. ADHD, poruchami učení, autismem), tj. velmi specifické a ohrožené...
product
Občanské sdružení Andělé bez křídel jsou zapsaným spolkem pomáhající dětem s hendikepem a jejich rodinám.
product
ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především těch domácích. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích…
product
Arkadie poskytuje své služby pro více než 180 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání ve speciální ...
product
Aurisong, z.s. - je mezinárodní neziskový projekt otevřen všem, kdo chtějí spolusdílet myšlenky postavené na lásce, ekologii, frekvenci, světle, architektuře,... vše pro dobro lidstva i planety.
product
Obecně prospěšná společnost Auxilium o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí členské schůze občan.sdruž. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
product
Naše obec, stejně jako další obce v tomto regionu Jihomoravského kraje, je velmi bohatá na tradice, které chceme zachovat prostřednictvím folklórního kroužku.
product
Centrum Kosatec je Integrační centrum v samém srdci Pardubic. Provozuje ho Česká abilympijská asociace, z.s. Jeho posláním je bořit hranice a bariéry mezi...
product
Organizace,jejíž programy chtějí přispívat ke stabilitě rodin, vztahů v rodinách, k dobré výchově dětí a smysluplně trávenému společnému času rodin. Peníze z ..
product
Česká asociace shogi z. s. sdružuje hráče a příznivce tradiční strategické japonské hry shogi. Zaměřuje se na její veřejnou propagaci a výuku v ČR.
product
Jsme nezisková organizace, která by chtěla nakoupit potřebné pomůcky seniorům v domovech pro seniory a tím jim dopřát důstojné a kvalitní prožití podzimu života
product
V našem Déčku nabízíme rozvoj zájmu ve volném čase. Jednu částí je i přírodovědné oddělení, kde nabízíme chovatelské kroužky. Stěžejní částí našeho projektu...
product
Jsme denním stacionářem poskytujícím služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, v současné době procházíme procesem úpravy celé služby pro potřeby ...
product
Spolek realizuje projekty podporující mezigenerační spolupráci a sdílení v mateřských a základních školách. Podporuje vzájemnou spolupráci mezi ostatními ...
product
Sociálně terapeutická dílna pomáhá lidem po poškození mozku v návratu do běžného života. Díky Vaší podpoře získá člověk s těžkým zdravotním postižením asistenta