product

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatice , Neumannova 144

Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru Prachatic poskytuje již 13-tým rokem specializovanou paliativní péči onkologicky nemocným pacientům. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Klademe si za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální a spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán. Při přijímání pacienta je mu garantováno, že: nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost. Z projektu budou hrazeny náklady spojené s péčí a doprovázením nevyléčitelně nemocných, v terminálním stadiu onemocnění, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, léky tlumící bolest a napětí. Léčba těch nejslabších z nejslabších je velice finančně náročná, naleznete-li prostor, jak nám pomoci, budeme Vám velice vděčni. O finanční podpoře tohoto projektu se veřejnost dozví z facebookové a webové prezentace hospice. Dále bude organizace uvedena na tabuli dárců ve vestibulu hospice, na webových stránkách hospice a v neposlední řadě bude Vaše organizace zmíněna jako podporovatel hospice ve výroční zprávě 2018.
Více informací na: http://www.hospicpt.cz
Podporuje:
15 podporovatelů
Podpořili jste již:
5,604.85 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět