product

Skautský institut, z. s. Brno , Moravské náměstí 12

Skautský institut v Brně připravuje každý měsíc více než dvacítku akcí zaměřených na osobní rozvoj jednotlivce, aktivní občanství a roli mladých lidí ve společnosti. Chod pětipatrového domu v centru Brna na Moravském náměstí i přípravu programu mají na starosti dobrovolníci, některé opravy či programy se však bez finanční podpory zvládnout nedají. Pomoc od dárců nám umožní udržet celý projekt při životě a realizovat naše plány a nápady. Za každý příspěvek předem děkujeme! _____________­________________________­________________________­________________________­________________________­________________________­________________________­________________________­________________ Skautský institut vznikl v roce 1999 jako zvláštní jednotka zřízená ke správě Archivu Junáka, největší české skautské organizace. Od té doby se Skautskému institutu neustále rozšiřuje tým i rozsah činnosti. Zásadní změnou bylo získání prostor na Staroměstském náměstí v roce 2015. V centru Prahy tak dobrovolníci vytvořili také místo k setkávání: setkávání všech generací, setkávání veřejnosti se skautskými hodnotami, setkávání odborníků na zajímavá témata. Vzniklo tím nesmírně zajímavé a pestré společenství, ze kterého vzešly další současné funkce Skautského institutu: funkce think-tanku a inkubátoru. V roce 2016 pak skupina dobrovolníků založila také fórum Skautského institutu v Brně. Původně se programy konaly jen několikrát do měsíce v různých vypůjčených prostorách. Na jaře 2017 však brněnský institut získal do pronájmu pětipatrový dům na Moravském náměstí 12, který v září otevřel veřejnosti. Od té doby každý všední den žije jeho kavárno-čítárna, měsíčně se koná kolem 25 akcí od zajímavých přednášek a besed s odborníky, přes workshopy a rukodělné dílny až po jógu a gurmánská odpoledne. V institutu funguje také sdílená dílna, kam může kdokoli přijít a něco si vyrobit. _____________­________________________­________________________­________________________­________________________­_____________________ ZE STANOV SPOLKU: Posláním a účelem Skautského institutu je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.
Podporuje:
28 podporovatelů
Podpořili jste již:
9,762.51 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět