product

Otevřmysl z. s. Třebíč , Okrajová 1161/16

Spolek Otevřmysl byl založen na podporu dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Kojetice – detašované pracovniště v Třebíči, které funguje na respektujícím přístupu pro každé dítě a snaží se, aby děti věděly co a proč dělají. Jednou z aktivit, které by spolek rád podpořil, je vybavení „vědeckého centra“, v němž by se děti mohly aktivně rozvíjet v přírodovědné oblasti a naučit pracovat s mikroskopem, polytechnickými stavebnicemi, magnety, kompasem, siloměrem a hustoměrem, váhami, dělat jednoduché chemické pokusy atd. Za podporu všem děkujeme.
Více informací na: http://www.otevrmysl.webnode.cz
Podporuje:
18 podporovatelů
Podpořili jste již:
5,670.99 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět