product

Klub tanečních souborů Rokytka, z.s. Rokycany , Čechova 1155

Jsme folklorní soubor s padesátiletou tradicí čítající na 150 tanečníků a 40 muzikantů ve čtyřech tanečních a třech hudebních skupinách. Pomocí písní, tanců a zvykosloví z jihozápadních Čech a Rokycanska pomáháme pečovat o odkaz našich předků a předávat jej dalším generacím. Naším projektem je 3. ročník Letních kurzů interpretace lidové hudby českých regionů, který je otevřený členům dětských a mládežnických lidových muzik Plzeňského kraje i žákům a absolventům ZUŠ a kozervatoří ve věku od 12 do 25 let. Vzdělávací semináře a exkurze vedené vynikajícími lektory a muzikanty vyvrcholí premiérovými veřejnými koncerty Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje sestavenými ze zlatého fondu hudebních úprav českých lidových písní.
Více informací na: www.rokyti.cz
Podporuje:
66 podporovatelů
Podpořili jste již:
16,862.60 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět