product

ZDVOP Robinson Klenčí pod Čerchovem , Klenčí pod Čerchovem

Jsme malé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Klenčí pod Čerchovem a poskytujeme pomoc a podporu dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se především o děti týrané, zneužívané, zanedbávané, o děti, jejichž rodiče se ocitli ve finanční nebo bytové tísni a nemohou se tudíž o ně starat. Péče je poskytována pro děti od 0 – 18 let a kapacita našeho zařízení je 20 dětí. Do našeho ZDVOP se dostávají děti, kterým není umožněna pěstounská péče, z důvodu velkých sourozeneckých skupin.
Více informací na: http://www.ddstankov.cz
Podporuje:
32 podporovatelů
Podpořili jste již:
9,700.95 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět