product

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice Prachatice , Nemocniční 204

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. První pomoci pro veřejnost se soustavně věnujeme, pořádáme vzdělávací semináře, ukázky první pomoci, osvětové akce jako Světový den první pomoci, pro děti soutěže mladých zdravotníků, rodiče učíme první pomoc u dětí. Rádi bychom zakoupili resuscitační loutku Ambu Baby a účastníkům našich akcí pro veřejnost tak poskytli možnost praktického nácviku kardiopulmonální resuscitace u kojenců.
Více informací na: www.cervenykriz.eu/prachatice
Podporuje:
3 podporovatelů
Podpořili jste již:
907.45 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět