product

Taneční sdružení JKO z.s. Ostrava , Českobratrská 40

Taneční sdružení JKO, z. s. bylo založeno ve prospěch tanečního oddělení Janáčkovy Konzervatoře v Ostravě. Činnost tanečního sdružení JKO úzce souvisí s tanečním oddělením. Jeho aktivity se stávají integrální součástí výuky, doplňují ji a obohacují, podporují rozvoj tanečního oddělení. TS JKO si klade za cíl zvýšit profesionální úroveň svých studentů, připravit je na současné požadavky na profesi tanečníka – interpreta. Hlavním prostředkem k tomu je organizování seminářů ve spolupráci s pedagogy, umělci a choreografy, patřícími k progresivnímu proudu tanečního umění v ČR a ve světě. Semináře se snaží zahrnout celou šíři tanečních technik a stylů a dalších pohybových aktivit. Studenti si tak mohou rozšířit znalosti a pohybový rejstřík, zorientovat se v různých oblastech tance a také poznat vlastní schopnosti a možnosti a tím získat lepší uplatnění v praxi.
Více informací na: -
Podporuje:
1 podporovatelů
Podpořili jste již:
57.75 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět