product

Povzbuzení, z. s. Olomouc , Urxova 17

Účelem našeho spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/zne­výhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních situací. Chceme přispívat ke zmírnění společenské izolace osob se zdravotním postižením, seniorů a rodičů pečujících o malé děti prostřednictvím poskytnutí bezpečného a podnětného multismyslového prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, posílení sebevědomí a získání užitečných informací. Organizujeme pohybové kurzy pro osoby se zdravotním postižením, vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, pomáháme rodinám ocitajícím se v krizi z důvodu rozpadu manželství či nutnosti dlouhodobé péče o nemocného či postiženého člena, poskytujeme individuální psychologické poradenství, organizujeme programy pro MŠ a ZŠ, zprostředkováváme zážitkové programy pro osoby se zdravotním postižením a mnoho dalších aktivit, o kterých se můžete dočíst zde http://www.povzbuzeni.cz/o-nas/. Našim velkým snem je zakoupit pro naše aktivity nové vybavení. Obrovskou radost našim klientům by na tvářích vyčaroval nový vodní sloup, který byl jedním z nejoblíbenějších prvků v naší herně a který momentálně přestal fungovat.
Více informací na: www.povzbuzeni.cz
Podporuje:
10 podporovatelů
Podpořili jste již:
3,592.12 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět