product

Rozvišť, z.s. - Lesní MŠ Bažinka Horka nad Moravou , -

Spolek Rozvišť, z.s. sdružuje rodiče a pedagogy, kteří mají zájem o výchovu dětí v přírodě. V roce 2013 jsme založili lesní mateřskou školku Bažinka pro děti od 3 do 6 let. Základem naší pedagogické koncepce je individuální přístup v malé skupině dětí. Laskaví a trpěliví průvodci vedou děti k respektu, zodpovědnosti a samostatnosti podle hesla „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Děti mají dostatek času na zvládání sebeobsluhy (při oblékání, při jídle) a zároveň je podporujeme ve vzájemné pomoci a spolupráci. Děti se také podílejí na běžných praktických činnostech, jako je mytí nádobí, pěstování zeleniny, zatápění v kamnech apod. a mají možnost učit se v reálných situacích. Přírodu považujeme za ideální prostředí pro harmonický rozvoj dítěte. S dětmi poznávám přírodu, tvoříme, zpíváme, hrajeme na rytmické nástroje a nechybí ani předškolní příprava. V současnosti připravujeme zázemí pro nové projekty – Lesní dětský klub Větvík pro děti od 3 do 6 let a odpolední „Lesní družina“ pro děti 1.-4. třídy ZŠ. Granty Givenio bychom proto chtěli použít na dofinancování a vybavení maringotky. Více na www.bazinka.cz
Více informací na: www.bazinka.cz
Podporuje:
13 podporovatelů
Podpořili jste již:
4,269.61 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět