product

Collaborative Collective, z.s. // COLridor Praha , Fričova 7

V roce 2012 založili Marie Davidová, Krištof Hanzlík a Martin Gaberle dnes spolek Collaborative Collective, z.s. zacílený na environmentální komunitní projekty, vědu, výzkum a vývoj v architektuře. Pod hlavičkou spolku bylo realizováno několik projektů určených k oživení veřejných prostranství – pavilon pareSITE pro reSITE festival, dílna o městském nábytku instantPARK pro festival urbanACT, workshop a návazný návrh úprav podchodů v Karlových Varech, pavilon a rozcestníky pro festival Živé Město aj. Festival EnviroCity, který spolek uspořádal poprvé v roce 2014, navazoval na výzkumný projekt environmentálního pavilonu Loop, vzniklý pod vedením Marie Davidové, Šimona Prokopa a Martina Klody jako výsledek transdiscipli­nárního atelieru na Fakultě umění a architektury na TUL a Fakultě lesnické a dřevařské na ČZU. Jeho cílem bylo seznámit veřejnost s možnostmi současné architektury ve vztahu k práci s udržitelnými materiály a jejich použití ve veřejném prostoru. Aktuální ročník EnviroCity 2017, který vznikl pro projekt COLridor, se odvíjel od rozšíření základních cílů spolku na: podílet se na vědě, výzkumu a vývoji v sociálních vědách, kultuře, umění, architektuře, krajinné, sociální a kulturní ekologii a v udržitelném rozvoji a jejich aplikace do praxe podílet se na vzdělávací, publikační a osvětové činnosti v sociálních vědách, kultuře, umění, architektuře, krajinné, sociální a kulturní ekologii a v udržitelném rozvoji poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti vědy, výzkumu a vývoje v sociálních vědách, kultuře, umění, architektuře, krajinné, sociální a kulturní ekologii a v udržitelném rozvoji. Projekt COLridor naváže na svůj loňský ročník. Nuselské schody tvoří pražské biocentrum a dohromady se zelení podél železničního koridoru, parky a zahradami navazují na důležitý biokoridor v centru města. Projekt podpoří místní biotop například semínkovými bombami a podpoří chod už zrealizovaného hmyzího hotelu při Nuselských schodech. Bude provedeno mapování a vyhodnocení zlepšení stavu od loňského roku za účasti místní komunity. Projekt zahrne lokální mapování, analýzu a realizaci nárůstu: a) ptáků – květen; b) netopýrů – květen; c) setí – květen; d) klíčení – květen; e ) květů zasetých semínkových bomb – červenec; f) osídlenosti hmyzího hotelu – červenec; g) vyhodnocení a publikace (v případě odborných zaslání do recenzního řízení) – podzim 2018 až 31.3.2019. Tím, krom vědeckých dat a podpory takzvaného konceptu jedlé krajiny (netopýři a ptáci jedí hmyz, ten se zas živí nektarem z květů, etc.), vznikne i vztah a porozumění významu lokality místní komunitou. Na projekt pokud možno naváže kulturní program, o který žádáme ve výzvě na podporu kultury. Výsledky projektu budou prezentovány jak v populárních tak odborných, mezinárodních publikacích pro získání zpětné vazby a rozpoutání diskuse. Dále bude vytvořena GIGA-Mapa, vizuální diagram mapování komplexity vztahů napříč jednotlivými položkami. Ta bude při různých příležitostech vystavována a použita k participaci. V případě udělení grantu na podporu kultury, budou zapracovány do GIGA-Mapy a článků i položky z této sekce a k tomu použita patřičná část rozpočtu i z tohoto grantu.
Podporuje:
4 podporovatelů
Podpořili jste již:
946.23 Kč
Zařazeno v kategorii
Zpět